kvinde der er ramt af stressBusiness & Erhverv Nyheder Oplevelser & Livsstil 

Vigtigt at behandle stress


 Stress er efterhånden meget normalt på de fleste arbejdspladser, hvilket statistikkerne også taler for. Hver dag er omkring 35.000 danskere sygemeldt på grund af psykisk dårligt arbejdsmiljø med stress, udbrændthed, depression og psykosomatiske symptomer. Derudover hver år mister omtrent 20 % af de stress-syge deres job, selvom deres arbejdsplads har en stresspolitik. Hvis man som virksomhed vil behandle stress, kræver det mere end blot en politik. Det er først og fremmest et fællesansvar for både virksomhedsejere, ledere og medarbejdere imellem at få hjulpet de stressramte, men samtidig kan professionel stressbehandling være nødvendigt afhængig af årsag og stressniveau.

Der findes forskellige former for stress herunder kortvarig, langvarig, kronisk og ikke mindst akut. De fleste på arbejdsmarkedet bliver ramt af kortvarig stress, men med risiko for at det skal udvikle sig til at blive en langvarig stresstilstand de indtrænger. Stress er nemlig ikke en sygdom, men tværtimod blot en belastningstilstand. Måden hvorpå du oplever stress, er hvis du føler mangel på ressourcer i forhold til at opnå de krav og forventninger der stilles til dig selv. Det kan både være din egen perfektionisme eller chefen, der kræver at du arbejder dobbelt så hurtigt på den halve tid, hvilket er urealistisk. Ressourcer har mange afskygninger, men ses ofte i form af penge, konflikter og tid. Derfor kan du også blive stresset i privat regi, hvor store beslutninger og dilemmaer blandt venner og familie kan være med til at stresse dig.

Behandling af stress på arbejdspladsen

Mange virksomheder har en stresspolitik, som beskriver hvad der skal ske, hvis en medarbejder bliver ramt af stress. Det kan være alt fra interne omrokeringer af ressourcer eller tilbud om stressbehandling til den stressramte. Det særligt lederne som har et stort ansvar i form af at skulle identificere stress blandt medarbejdere. Kendetegnet ved en god leder viser sig, når de kan se en kollega, føler sig presset, hvad enten om arbejdspladsen i sig selv er årsagen, eller om det er privat. Herefter skal der selvfølgelig tages ansvar og gøres noget ved situationen, da det ikke er holdbart med stress – hverken for virksomheden eller den stressramte person. Det kan være en god idé at sende både ledere, virksomhedsejere og ikke mindst medarbejderne på stress kurser, så de alle lærer at se de tidlige tegn på stress, da det kan være med til at forebygge stress på arbejdspladsen.

Stressramte medarbejdere kan være en dyr fornøjelse for virksomheden, da det giver mangel på kapacitet og i værste tilfælde likviditetsproblemer afhængig af firmaets økonomiske situation. Desuden er det vitalt, at personen får tilbudt behandling af stress hurtigst muligt, eftersom en længerevarende belastningstilstand kan medføre langvarig stress. Langvarig stress har enorme konsekvenser for den påvirkede, da det i værste tilfælde vil ende med depression, tvangstanker og angst.

behandling af stress på arbejdspladsen

Stressrådgivning hos professionelle

Er du, en kollega eller måske medarbejder ramt af stress, så kan der være hjælp at hente blandt mange stressbehandlere, som ofte tilbyder gratis stressrådgivning eller konsultation. Alene en samtale kan føre til forandring, fordi en stressrådgiver kan identificere symptomer og tegn på stressramte personer, som har brug for yderligere behandling.

Afhængig af niveau af stress samt den pågældende situation, så vil et eventuelt stressbehandlingsforløb variere. I nogle tilfælde giver personlige 1:1 stressforløb god mening, hvorimod andre tilfælde vil et gruppeforløb være ideelt.

hjælp til stress

Stresslæge har over 10 års erfaring med stresshåndtering på arbejdspladsen og ikke mindst efterfølgende behandling. Den mangeårig erfaring og viden er mundet ud i et skræddersyet AMSI stressforløb, som med garanti kan gøre stressramte fri for stress. Forløbet er særligt til dem som tidligere har været stressramt og har fået tilbagevende stress.

Oplever du stress eller har du set det hos en kollega, så kan det være en god idé at hive fat i nærmeste leder for at høre, hvad politikken for stress er på jeres arbejdsplads.

Relateret nyheder