medaljerBusiness & Erhverv Nyheder Oplevelser & Livsstil 

Her finder du de bedste medaljer


Du har fået til opgave at finde de bedste og billigste medaljer og da i ikke var helt tilfreds med dem, der leverede sidst, vil du gerne finde en ny leverandør til jeres bronze, sølv og guldmedaljer i bruger til jeres konkurrencer. Samtidig vil du også gerne se, hvad en ny leverandør også har af muligheder for at leverer af pokaler og anderledes medaljer, da det kunne være sjovt at få lavet noget andet end de traditionelle medaljer i har brugt i årevis.

Køb af medaljer på internettet

I dag tilbyder mange virksomheder medajler og pokaler på deres web-shops. Det er muligt at købe stort set hvad det skal være og er der ikke lige det som du leder efter, er det også muligt at få lavet specielle individuelle ønsker. Det er bestemt muligt at finde en god og billig guldmedalje.

De forskellige webshops har som regel en god chatfunktion eller det er muligt at ringe til dem og få råd og vejledning, hvis dine ønsker går ud over hvad du kan købe eller bestille direkte via web-shoppen.

De fleste web-shops har også en fysisk butik eller showroom, men alt afhængig af hvor du bor er det måske ikke muligt at køre forbi.

Det er også muligt at bestille billige medaljer i Kina eller lignende. Her skal du dog være opmærksom på, at der er lang leveringstid og derudover er det ikke altid helt sikkert, at det du får er det samme som det du har købt. Derudover vil der ofte også komme en ekstra regning fra den danske told.

Muligheder for at få medaljer med logo og indgraveringer

I dag er det nemt at få medaljer med indgraveringer og logoer uden at det koster en formue. Det er muligt at få selv individuelle løsninger, hvis man er villig til at betale for det. Det betyder at det er muligt at få lavet bronze, sølv og guldmedaljer til hver enkelt konkurrence. Det kan godt betale sig at få logo på medaljerne. Det gør at modtageren husker dig selv år senere og vil forbinde din virksomhed eller forening med noget positivt. Det at vinde en medalje er i sig selv en positiv oplevelse og ved samtidig at se dit logo eller firmanavn, vil de automatisk være omfattet af samme positive følelser.

Det er muligt at få hjælp af virksomhedens medarbejdere, uanset om det er i en fysisk butik eller via internettet, så du er sikker på at du ender ud med de helt rigtige medaljer, der passer til jeres event.

medaljer med logo

En medalje kan i dag være mange ting

I dag behøver en medalje ikke være en flad rund ting, der minder om en mønt med en snor i så den kan komme rundt om halsen. Kun fantasien sætter i dag begrænsninger for, hvad der er muligt. I dag kan jeres maskot lavet om som bronze, sølv og guldmedaljer i princippet være det, i giver til vinderne. Husk at få navn, årstal og hvor med på medaljen.

Relateret nyheder